Proefboringen schaliegas

LTO is voor goedkope energie maar het korte termijn voordeel mag niet gaan ten koste van het duurzaam gebruik van bodem en water. Ook de afzet van agrarische producten van bedrijven die met schaliegaswinning geassocieerd worden, mag niet in gevaar komen.

Wij zijn dan ook van mening dat de discussie over de schaliegaswinning aan de “verkeerde kant” gestart is. LTO Nederland vindt dat eerst een maatschappelijk discussie moet worden gevoerd over het nut en de noodzaak van de schaliegaswinning in Nederland in relatie tot de transitie van de energievoorziening. Daarna kan in beeld worden gebracht wat de effecten zijn op de omgeving en pas dan dient met de betreffende regio’s een discussie over de proefboringen te worden gestart.