Scheefgroei ozb tarief groningen

Uit onderzoek van LTO Noord Groningen blijkt dat boeren en tuinders in Groningen tot 4,5 keer meer onroerend-zaakbelasting (ozb) betalen dan burgers in de provincie.

Ook in andere provincies is deze trend zichtbaar. Het verschil in tarieven tussen bedrijven en woningen komt onder andere doordat de gebruikersbelasting voor woningen in 2006 is afgeschaft, terwijl het gebruikersdeel voor bedrijven werd gehandhaafd. Maar ook het tarief voor het eigenaarsdeel tussen een niet-woning en een woning bleek tot 1,5 keer hoger. LTO Noord pleit daarom voor afschaffing van het gebruikersdeel voor bedrijven en het gelijkstellen van het eigenaarsdeel voor woningen en niet-woningen.