Sociale zekerheid

Als werkgever krijgt u te maken met premies voor de sociale zekerheid. LTO zet zich in om de kosten van de sociale zekerheid beheersbaar te houden.

Als werkgever krijgt u te maken met premies voor de sociale zekerheid. Het gaat hierbij om werknemerspremies: Werkloosheidswet (WW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Ziektewet (ZW) en eventueel Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO). Daarnaast zijn er volksverzekeringen zoals de Algemene kinderbijslagwet (AKW), Algemene nabestaandenwet (ANW) en de Algemene Ouderdomswet (AOW). Het pensioen voor werknemers is geregeld in het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL).

LTO zet zich in om de kosten van de sociale zekerheid beheersbaar te houden. Zo is de premie voor BPL vastgelegd tot 2020 en wordt ingezet op verkorting van de maximale ziekteperiode en verlaging wachtgeldpremie (WW) voor de agrarische sectoren.