Stuifdek

De vakgroep LTO Akkerbouw is tevreden over de tijdelijke vrijstelling voor stuifbestrijding voor 2014.

Het bleek op dit moment het meest haalbare: ter bescherming van gewassen tegen schade door winderosie mag op percelen bouwland, gelegen op zand- en lössgrond, in het Veenkoloniale gebied en Texel runderdrijfmest bovengronds worden toegepast. Voorwaarde is dat op de percelen een gewas is ingezaaid, geplant of gepoot. Het Veenkoloniaal gebied is volgens de regeling gelegen in de provincies Groningen ten zuiden van het Eemskanaal, Drenthe en Overijssel ten noorden van de lijn Zwolle, Ommen en Coevorden.

Er ligt nog een uitdaging. LTO heeft een vrijstelling aangevraagd voor alle lichte gronden in heel Nederland. Telers weten het best zelf of er risico bestaat voor winderosie. Daar moet preventief iets aan gedaan kunnen worden, want als de grond eenmaal is verstoven in het voorjaar, blijft het daarna extra gevoelig. Het is dan ook voor de hand liggend om telers de ruimte te geven om die eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat past in een participatieve samenleving en past al helemaal bij een akkerbouwsector die bewezen heeft significante en grote stappen te hebben gezet op weg naar verdere verduurzaming van de teelten.