Invoering Tweede Verzamelslag Schapenhouderij

De sector Schapenhouderij is voor het invoeren van de Tweede Verzamelslag.

Met het wegvallen van de QLL moet een alternatief gezocht worden voor de manier waarop de wet- en regelgeving met betrekking tot transport van dieren wordt nageleeft. LTO vindt dierenwelzijn en preventie van dierziekten uitermate belangrijk.