Verduurzaming varkensvlees

LTO Nederland vindt duurzame productie van varkensvlees belangrijk, maar wel tegen een eerlijke prijs voor de ondernemer. LTO Nederland streeft samen met de supermarktketens naar verduurzaming van het varkensvlees. Hierover is overeenstemming bereikt.

De maatregelen die worden genomen om het verse varkensvlees in de Nederlandse supermarkten te verduurzamen gaan over mens, dier en milieu. Er is nadrukkelijk gezocht naar een balans tussen deze verschillende duurzaamheidsaspecten, zonder de kostenfactor uit het oog te verliezen. De nieuwe eisen worden dusdanig ingericht dat een rendabele productiewijze in de varkensvleessector mogelijk blijft. Via bestaande certificeringssystemen, zoals IKB en Global GAP, controleren onafhankelijke partijen of de afgesproken criteria voor duurzamer varkensvlees zijn ingevoerd. Hiermee wordt de nieuwe standaard voor varkensvlees geborgd. Via een openbare website kan de consument in de toekomst controleren of het stukje varkensvlees dat in het schap ligt ook daadwerkelijk geproduceerd is bij een bedrijf dat aan de gevraagde normen voldoet.