Verkeer en de landbouw

We vinden dat landbouwverkeer overal waar het nodig is gebruik moet kunnen maken van de openbare weg, uiteraard op gepaste maatschappelijke wijze.

Agrarische bedrijven moeten goed bereikbaar kunnen zijn en het onderhoud van smalle wegen en kleine bruggen is daarom ook op orde. Daar maken wij ons sterk voor. We doen dat o.a. met de invoering van het T-rijbewijs en het geven van voorlichting aan overige weggebruikers.