Vervoer van varkens

LTO vindt dat het vervoer van dieren op een verantwoorde wijze plaats moet vinden. Voor slachtvarkens mag het vervoer niet langer dan 6 uur duren.