Voedselzekerheid internationaal perspectief

Voedselzekerheid wordt een steeds belangrijker thema. Via het vormen van coalities met onder andere Agriterra maakt LTO Nederland zich sterk voor voedselzekerheid.

LTO Nederland ziet oplossingen in het blijven stimuleren van productie, werken aan samenwerking in de keten en het ondersteunen van jonge agrarische ondernemers.