Waterschapslasten

In het verleden is afgesproken dat boeren voor 80 miljoen euro verantwoordelijk zijn voor waterschapslasten.

Dat is inmiddels al opgelopen tot 115 miljoen. Dat de lasten voor burgers gestegen zijn, is logisch omdat de waterschappen meer maatschappelijke taken gekregen hebben. Die moeten dan ook vanuit de maatschappelijke kant betaald worden. Wij zijn van mening dat agrariërs deze lasten niet op zich hoeven te nemen.