Weidegang

Weidende koeien kenmerken het Nederlandse landschap. Zij maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van de Nederlandse zuivelsector en haar producten heeft.

LTO Nederland stimuleert daarom weidegang en heeft het Convenant weidegang ondertekend. Een belangrijke doelstelling uit dit convenant is het behoud van het niveau van weidegang van 2012. LTO Nederland staat hier achter en zal zich actief inzetten voor het behalen van die doelstelling. Weidegang blijft echter wel een vrije keuze van de ondernemer.