Zoonosenbestrijding

De melkveehouderij moet alert blijven op het ontstaan van nieuwe zoönosen en doet dat door intensieve samenwerking met de humane gezondheidszorg.

Uiteraard ondersteunt LTO Noord dit waar dat mogelijk en noodzakelijk is.