1. Geborgde zetels bij de waterschappen

  Agrarisch ondernemers hebben een vaste plek in de waterschapsbesturen.

 2. Waterbeheer

  Boeren willen dat hun bedrijven duurzaam en klimaatproef zijn.

 3. Agrarische arbeidsmarkt

  Veel bedrijven zijn vanwege pieken in het werkaanbod aangewezen op flexibele arbeid. LTO Nederland wil bij de inzet van flexibele arbeid zekerheid creëren voor agrarische bedrijven.

 4. Standpunt Intensieve veehouderij

  De (ruimtelijke) ontwikkeling van de intensieve landbouwbedrijven (onder andere pluimvee, varkens, pelsdieren, vleeskalveren) ligt onder een vergrootglas. Zaken als dierenwelzijn en ‘omgevingsvriendelijk’ produceren, domineren de discussie over de ontwikkelingsmogelijkheden van de intensieve ...

 5. Standpunt Recreatie

  De gunstige economische ontwikkelingen en de toegenomen hang naar kleinschaligheid en plattelandswaarden zorgen ervoor dat zowel de recreatie als de horeca groeiend zijn. De verwachting voor 2017 is dat de groei doorzet met 2,4%. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren, namelijk zowel een ...

 6. Windenergie

  In 2016 is er in Nederland 5.890.000 MWh aan duurzame energie opgewekt op land en op water 2.269.000 MWh. Totaal is er dus 8.159.000 MWh aan duurzame energie door middel van windenergie opgewekt. In Europa is afgesproken dat Nederland in 2020 14 procent van de energie uit duurzame bronnen moet halen ...

 7. Zonneweides

  De agrarische sector is succesvol in het opwekken van duurzame energie. Boeren en tuinders zijn betrokken bij 42 procent van de duurzame opwekking in Nederland en hierin speelt zonne-energie een steeds grotere rol. De land- en tuinbouw is hiermee veruit de meest actieve sector in de Nederlandse ...

 8. LTO Nederland stimuleert verwijderen van Asbestdaken

  LTO Nederland gaat ervan uit het verbod voor het hebben van een asbestdak er komt. LTO blijft echter kritisch ten aanzien van het asbestdakenverbod, vanwege de hoge kosten van sanering (voor een belangrijk deel door de overheid zelf veroorzaakt) en de verwachting dat 2024 zeker niet vanzelf gehaald ...