1. Zonne-energie

  De landbouw is nu al de belangrijkste producent van duurzame energie. En de mogelijkheden zijn in Noord-Nederland nog lang niet uitgeput. Of het nu gaat om biomassa, zon of wind.

 2. Arbeidsomstandigheden

  Productief, veilig en met plezier werken vormt een uitdaging voor ondernemers en werknemers. Zeker nu we allemaal langer gaan doorwerken.

 3. Arbeidsvoorwaarden en cao's

  Als werkgeversorganisatie in de land- en tuinbouw zijn sectoren binnen LTO Nederland partij bij het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) voor de Glastuinbouw, voor de Open Teelten (akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt, boomteelt, bollenteelt), voor de Dierhouderij en ...

 4. Goed werkgeverschap

  LTO Nederland maakt zich sterk voor goed werkgeverschap. Het doel is drieledig: verzorgen van de informatie- en adviesfunctie voor werkgevers, bevorderen professioneel personeelsbeleid en het stimuleren van goed werkgeverschap op agrarische bedrijven.

 5. Sociale zekerheid

  Als werkgever krijgt u te maken met premies voor de sociale zekerheid. LTO zet zich in om de kosten van de sociale zekerheid beheersbaar te houden.

 6. Beleid moet samenwerking wereldwijd versterken

  Landbouwbeleid moet de samenwerking tussen boeren en boerinnen wereldwijd versterken en niet leiden tot grotere tegenstellingen.

 7. Boeren moeten stem hebben in beleid

  De Commissie vindt dat boeren en boerinnen, en hun organisaties en coöperaties, onontbeerlijk zijn voor duurzame economische en sociale ontwikkeling. Daarom moeten zij een stem hebben in het beleid en in projecten.

 8. Land- en tuinbouw is economische activiteit

  Voedsel kent een prijs. Land- en tuinbouw is een economische activiteit. Dat wordt wel eens vergeten.

 9. Eerlijke prijs voor producten belangrijk

  Boeren en boerinnen produceren voedsel voor de wereld. Maar daarvoor moet wel een eerlijke prijs betaald worden. Toegang tot markten, en een sterke positie in de keten zijn daarvoor nodig.

 10. Verplichte kentekening landbouwvoertuigen

  LTO is tegen de verplichte invoering van kentekens voor alle landbouwvoertuigen.