1. Voedselzekerheid internationaal perspectief

  Voedselzekerheid wordt een steeds belangrijker thema. Via het vormen van coalities met onder andere Agriterra maakt LTO Nederland zich sterk voor voedselzekerheid.

 2. Verplichte kentekening landbouwvoertuigen

  LTO is tegen de verplichte invoering van kentekens voor alle landbouwvoertuigen.

 3. Verkeer en de landbouw

  We vinden dat landbouwverkeer overal waar het nodig is gebruik moet kunnen maken van de openbare weg, uiteraard op gepaste maatschappelijke wijze.

 4. Scheefgroei ozb tarief groningen

  Uit onderzoek van LTO Noord Groningen blijkt dat boeren en tuinders in Groningen tot 4,5 keer meer onroerend-zaakbelasting (ozb) betalen dan burgers in de provincie.

 5. Proefboringen schaliegas

  LTO is voor goedkope energie maar het korte termijn voordeel mag niet gaan ten koste van het duurzaam gebruik van bodem en water. Ook de afzet van agrarische producten van bedrijven die met schaliegaswinning geassocieerd worden, mag niet in gevaar komen.

 6. Onderwijs en scholing

  LTO Nederland vindt dat de agrarische arbeidsmarkt en het onderwijs goed op elkaar afgestemd moeten zijn.

 7. Natura 2000 en pas

  Op deze manier kunnen zij weer onderbouwde plannen maken die gesteund worden door de overheid, de omgeving en de burger.

 8. Marktprijsstelling combinatie met duurzaamheid

  Marktbeheer is een belangrijk punt dat geregeld wordt in Brussel. Via quota en interventie in de markt bij lage prijzen werd vroeger de markt bestuurd.

 9. Energieemissieneutraal produceren

  Doelstelling is dat land- en tuinbouw zo veel mogelijk CO2- en emissieneutraal produceert. Dat kan door het gebruik van duurzame energiebronnen.

 10. Certificering en kwaliteitscontrole duurzaamheid

  Boeren en tuinders die boven de normen produceren worden hiervoor beloond door de markt en/of de maatschappij.