1. Biobased economy en land en tuinbouw hoe gaat dat samen

  LTO Nederland is hier voor en ziet kansen op dit gebied. Nederland heeft immers goede mogelijkheden om een leidende rol te spelen in de zich ontwikkelende biobased economy. Voor de land- en tuinbouw biedt dit kansen, zowel op economisch als maatschappelijk gebied.

 2. Behoud zaadcoating

  Coating van landbouwzaaizaden met een gewasbeschermingsmiddel is een effectief en milieuvriendelijke methode om gewassen tegen plagen en ziekten te beschermen.

 3. Afspraken plattelandsontwikkeling GLB

  Het plattelandsontwikkelingsprogramma in het GLB ondersteunt boeren en tuinders in de transitieopgaven van de komende zeven jaar.

 4. Couperen van varkensstaarten

  LTO vindt het daarbij belangrijk dat de varkenshouder zelf aan het roer blijft staan en medewerking krijgt van andere partijen uit de keten en dat hij een goede begeleiding van de veearts krijgt.

 5. Weidegang

  Weidende koeien kenmerken het Nederlandse landschap. Zij maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van de Nederlandse zuivelsector en haar producten heeft.

 6. Waterschapslasten

  In het verleden is afgesproken dat boeren voor 80 miljoen euro verantwoordelijk zijn voor waterschapslasten.

 7. Waterbeheer

  Boeren willen dat hun bedrijven duurzaam en klimaatproef zijn.

 8. Verhogen van de kwaliteit van lamsvlees en inzet voor goed imago van de sector

  LTO Nederland maakt zich sterk voor een sterk imago van deze diervriendelijke sector.

 9. Topsectoren en innovatiebeleid

  Het kennis- en innovatiebeleid verloopt in Nederland vooral via de Topsectoren. De land- en tuinbouw draaide hierin goed mee, mede dankzij de programma's en de middelen van de productschappen.

 10. Stuifdek

  De vakgroep LTO Akkerbouw is tevreden over de tijdelijke vrijstelling voor stuifbestrijding voor 2014.