1. Verkeer en de landbouw

  We vinden dat landbouwverkeer overal waar het nodig is gebruik moet kunnen maken van de openbare weg, uiteraard op gepaste maatschappelijke wijze.

 2. Scheefgroei ozb tarief groningen

  Uit onderzoek van LTO Noord Groningen blijkt dat boeren en tuinders in Groningen tot 4,5 keer meer onroerend-zaakbelasting (ozb) betalen dan burgers in de provincie.

 3. Proefboringen schaliegas

  LTO is voor goedkope energie maar het korte termijn voordeel mag niet gaan ten koste van het duurzaam gebruik van bodem en water. Ook de afzet van agrarische producten van bedrijven die met schaliegaswinning geassocieerd worden, mag niet in gevaar komen.

 4. Natura 2000 en pas

  Op deze manier kunnen zij weer onderbouwde plannen maken die gesteund worden door de overheid, de omgeving en de burger.

 5. Marktprijsstelling combinatie met duurzaamheid

  Marktbeheer is een belangrijk punt dat geregeld wordt in Brussel. Via quota en interventie in de markt bij lage prijzen werd vroeger de markt bestuurd.

 6. Energieemissieneutraal produceren

  Doelstelling is dat land- en tuinbouw zo veel mogelijk CO2- en emissieneutraal produceert. Dat kan door het gebruik van duurzame energiebronnen.

 7. Certificering en kwaliteitscontrole duurzaamheid

  Boeren en tuinders die boven de normen produceren worden hiervoor beloond door de markt en/of de maatschappij.

 8. Biobased economy en land en tuinbouw hoe gaat dat samen

  LTO Nederland is hier voor en ziet kansen op dit gebied. Nederland heeft immers goede mogelijkheden om een leidende rol te spelen in de zich ontwikkelende biobased economy. Voor de land- en tuinbouw biedt dit kansen, zowel op economisch als maatschappelijk gebied.

 9. Behoud zaadcoating

  Coating van landbouwzaaizaden met een gewasbeschermingsmiddel is een effectief en milieuvriendelijke methode om gewassen tegen plagen en ziekten te beschermen.

 10. Afspraken plattelandsontwikkeling GLB

  Het plattelandsontwikkelingsprogramma in het GLB ondersteunt boeren en tuinders in de transitieopgaven van de komende zeven jaar.