1. Onderwijs en scholing

  LTO Nederland vindt dat de agrarische arbeidsmarkt en het onderwijs goed op elkaar afgestemd moeten zijn.

 2. Natura 2000 en pas

  Op deze manier kunnen zij weer onderbouwde plannen maken die gesteund worden door de overheid, de omgeving en de burger.

 3. Marktprijsstelling combinatie met duurzaamheid

  Marktbeheer is een belangrijk punt dat geregeld wordt in Brussel. Via quota en interventie in de markt bij lage prijzen werd vroeger de markt bestuurd.

 4. Energieemissieneutraal produceren

  Doelstelling is dat land- en tuinbouw zo veel mogelijk CO2- en emissieneutraal produceert. Dat kan door het gebruik van duurzame energiebronnen.

 5. Certificering en kwaliteitscontrole duurzaamheid

  Boeren en tuinders die boven de normen produceren worden hiervoor beloond door de markt en/of de maatschappij.

 6. Biobased economy en land en tuinbouw hoe gaat dat samen

  LTO Nederland is hier voor en ziet kansen op dit gebied. Nederland heeft immers goede mogelijkheden om een leidende rol te spelen in de zich ontwikkelende biobased economy. Voor de land- en tuinbouw biedt dit kansen, zowel op economisch als maatschappelijk gebied.

 7. Behoud zaadcoating

  Coating van landbouwzaaizaden met een gewasbeschermingsmiddel is een effectief en milieuvriendelijke methode om gewassen tegen plagen en ziekten te beschermen.

 8. Afspraken plattelandsontwikkeling GLB

  Het plattelandsontwikkelingsprogramma in het GLB ondersteunt boeren en tuinders in de transitieopgaven van de komende zeven jaar.

 9. Couperen van varkensstaarten

  LTO vindt het daarbij belangrijk dat de varkenshouder zelf aan het roer blijft staan en medewerking krijgt van andere partijen uit de keten en dat hij een goede begeleiding van de veearts krijgt.

 10. Waterschapslasten

  In het verleden is afgesproken dat boeren voor 80 miljoen euro verantwoordelijk zijn voor waterschapslasten.