1. Couperen van varkensstaarten

  LTO vindt het daarbij belangrijk dat de varkenshouder zelf aan het roer blijft staan en medewerking krijgt van andere partijen uit de keten en dat hij een goede begeleiding van de veearts krijgt.

 2. Waterschapslasten

  In het verleden is afgesproken dat boeren voor 80 miljoen euro verantwoordelijk zijn voor waterschapslasten.

 3. Verhogen van de kwaliteit van lamsvlees en inzet voor goed imago van de sector

  LTO Nederland maakt zich sterk voor een sterk imago van deze diervriendelijke sector.

 4. Stuifdek

  De vakgroep LTO Akkerbouw is tevreden over de tijdelijke vrijstelling voor stuifbestrijding voor 2014.

 5. Overschot aan ganzen

  De afgelopen jaren zijn er in Nederland steeds meer ganzen bijgekomen. Het zijn vooral de ganzen die jaarrond in Nederland verblijven en broeden die fors in aantal toegenomen zijn.

 6. Ontwikkelingen eiwitgewassen

  Lupinen en soja zijn eiwitgewassen, die een belangrijke bijdrage kunnen betekenen voor de vraag naar plantaardige eiwit voor diervoeder en andere toepassingen.

 7. Kwaliteit vleesverwerking slachterijen

  Alle schakels moeten over en weer er vanuit kunnen gaan dat geleverd wordt wat is afgesproken. Dat is belangrijk en daar mogen we niet mee marchanderen.

 8. Kwaliteit van voedselplantgezondheid

  De land- en tuinbouw produceert emissie- en residuvrij met een sterk verminderde afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen.

 9. Innovatie de melkveehouderij tot 2020

  LTO Nederland vindt het belangrijk dat de sector innoveert.

 10. Graasdierpremie

  De sector Schapenhouderij is voor een graasdierpremie voor dieren die grazen op natuurterreinen.