1. Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

  Een verantwoord Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is belangrijk voor onze leden. Daarom heeft LTO Nederland 9 speerpunten geformuleerd waarmee zij de belangen van haar leden in Brussel, Den Haag en provinciaal behartigt.

 2. Gebruikersvriendelijk en betaalbaar IR systeem schapenhouderij

  De sector Schapenhouderij wil een gebruikersvriendelijk en haalbaar I&R systeem dat voldoet aan de wensen van de sector en waarbij betaald wordt per dier en niet per melding.

 3. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Gewasbeschermingsmiddelen zijn in veel teelten noodzakelijk om te voldoen aan de eisen die consumenten en afnemers stellen aan de kwaliteit van voedsel en groenproducten.

 4. Zoonosenbestrijding

  De melkveehouderij moet alert blijven op het ontstaan van nieuwe zo├Ânosen en doet dat door intensieve samenwerking met de humane gezondheidszorg.

 5. Zonne-energie

  LTO Noord stimuleert het gebruik van duurzame energie, zoals zonne-energie.

 6. Vervoer van varkens

  LTO vindt dat het vervoer van dieren op een verantwoorde wijze plaats moet vinden. Voor slachtvarkens mag het vervoer niet langer dan 6 uur duren.

 7. Verduurzaming varkensvlees

  LTO Nederland vindt duurzame productie van varkensvlees belangrijk, maar wel tegen een eerlijke prijs voor de ondernemer. LTO Nederland streeft samen met de supermarktketens naar verduurzaming van het varkensvlees. Hierover is overeenstemming bereikt.

 8. Invoering Tweede Verzamelslag Schapenhouderij

  De sector Schapenhouderij is voor het invoeren van de Tweede Verzamelslag.

 9. Q koorts

  Alle geiten moeten worden gevaccineerd tegen Q-koorts.

 10. Mest en mineralen

  LTO Nederland vindt dat iedere ondernemer in de veehouderij verantwoordelijk is voor een verantwoorde afzet van mest. Een overschot aan mineralen wordt be- of verwerkt tot passende producten voor andere sectoren of marktsegmenten.