1. Megastallen

  LTO Nederland is voor stallen die passend zijn voor mens, dier en omgeving.

 2. Inrichting groene ruimte

  De agrarische sector, en in het bijzonder de melkveehouderij, is de rentmeester van de groene ruimte en bepaalt met meer dan één miljoen hectare cultuurgrond in grote mate het Nederlandse landschap.

 3. Meer ruimte en afleidingsmateriaal voor varkens en biggen

  Samen met de dierenbescherming zijn er afspraken gemaakt. Uiterlijk in 2015 krijgen de varkens meer ruimte en afleidingsmateriaal.

 4. Gebruik vruchtbaarheidshormonen

  LTO Nederland vindt dat melkveehouders alleen in overleg met hun dierenarts vruchtbaarheidshormonen mogen gebruiken en alleen dan wanneer blijkt dat koeien niet of moeilijk tochtig willen worden. Dat is dus geen structureel gebruik, maar om individuele koeien te helpen.

 5. Emissies

  Zo maakt de melkveehouderij zich sterk voor een reductie van 20% minder uitstoot ten opzichte van 1990.

 6. Duurzame productie kippenvlees relatie tot een eerlijke prijs

  Daarom werken we samen met andere schakels in de pluimveeketen en alle supermarkten aan verduurzaming van de pluimveevleesproductie voor de Nederlandse consument.

 7. Dierrechten

  LTO Nederland is geen voorstander van dierrechten. Dierrechten werken kostprijsverhogend en creëren ‘luchthandel’. Tevens ontnemen dierrechten ondernemerschap en ontwikkelruimte.

 8. Dierziektebestrijding en bevorderen welzijn van de dieren melkveesector

  De sector streeft naar gezonde koeien die veilig voedsel produceren in een omgeving die past bij natuurlijk gedrag en waar de dieren oud kunnen worden.

 9. Derogatie

  De eisen voor derogatie in de melkveehouderij zijn met het voorstel van de staatssecretaris van 2014 aangescherpt.

 10. Castreren van varkens

  LTO vindt dat het castreren van varkens moet stoppen.