1. Biodiversiteit

  (Melk)veehouders kunnen een goede bijdrage leveren aan biodiversiteit en daarmee aan natuur- en landschapsbeheer.

 2. Asbestsanering

  In en op veel stallen en opslagruimten die gebouwd zijn tot aan 1993, is asbest verwerkt. Dit betekent een risico voor de gezondheid van de agrarische ondernemer én de omgeving. Ook de waarde van het vastgoed daalt. Het is dus van belang om de risico’s waar mogelijk te beperken.

 3. Antibioticagebruik

  Daarom werken we op allerlei manieren mee aan het verlagen van het antibioticumgebruik, waarbij we wel rekening houden met de ondernemer en de mogelijkheden die hij heeft.

 4. Agrarisch natuurbeheer

  Agrarisch natuurbeheer past goed in de visie die LTO Nederland heeft op het landelijk gebied. LTO Nederland wil een economisch sterk, gevarieerd en mooi landelijk gebied voor werken, wonen en verblijven.

 5. Ondernemersnetwerken en innovatie

  De commissie Multifunctionele Landbouw (MFL) zet zich in voor ondernemersnetwerken en innovatie.