Algemeen

Haalbaarheid nieuw GLB vanaf 2021

LNV heeft erkend dat het niet haalbaar is om vanaf 2021 een nieuw GLB te hebben inclusief bijbehorende regels.

Daarmee is ook meer tijd om informatie bij de achterban op te halen. Dit najaar zal een link worden verspreid via de kanalen van onder andere LTO en branche- en vaktechnische organisaties. Via de link worden ondernemers opgeroepen mee te doen met een enquête en naderhand mee te praten over concrete voorstellen. Dit wordt o.a. ondersteund door de website: www.glbindepraktijk.nlDeze gaat waarschijnlijk half september live en bevat informatie over het GLB zelf, de enquête, een agenda met te houden bijeenkomsten, interviews met ondernemers en andere relevante informatie en links.

De vakgroep Vleesveehouderij zal tijdens de winterbijeenkomsten ook de nodige aandacht aan het GLB schenken. In maart 2020 moet er voor iedere sector een plan liggen met een SWOT-analyse en een concreet voorstel voor een set maatregelen die bijdraagt aan de doelen van het GLB. De inzet van de vakgroep Vleesveehouderij is gericht op het maximaal haalbare voor de sector waarbij financiële middelen terecht komen bij de vleesveehouder en niet bij derden.

Bron: LTO Nederland