Melkvee

Eerste resultaten GLB enquête bekend

Melkveehouders hebben in het huidige GLB te maken met 5% EA wat nu vaak eenvoudig ingevuld wordt door voldoende blijvend grasland op het bedrijf.

De mogelijk groenere ambitie van het nieuwe GLB staat uitbreiding van dit oppervlak toe. Daarmee kan het voor veel bedrijven lastiger worden om dit in te vullen om vergoedingen binnen te halen. Daarom is het belangrijk dat melkveehouders de kans krijgen om aan te geven hoe ze hiermee om denken te moeten gaan; wat kan er onder welke voorwaarden wel en wat absoluut niet. De meningen in de enquête zijn hierover verdeeld, dus iedere mening telt.

Alle boeren en tuinders in Nederland hebben de afgelopen 2 maanden de kans gehad om mee te denken over boerderijproof maatregelen binnen het nieuwe GLB via een online enquête. Het GLB gaat namelijk veranderen na 2021 en boeren en tuinders krijgen via de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen de kans om mee te denken over maatregelen die én passend zijn op hun eigen bedrijf en een bijdrage leveren aan milieu, biodiversiteit en klimaat.

Deze maatregelen worden samengevoegd tot een soort keuzemenu waarmee boeren en tuinders aanspraak kunnen maken op hun hectarevergoedingen na 2021. Dit keuzemenu wordt aangeboden aan de schrijvers van het Nationaal Strategisch Plan wat de Nederlandse invulling voor het nieuwe GLB bevat. Door dit te faciliteren ziet LTO Nederland erop toe dat de maatregelen in het nieuwe GLB niet alleen getoetst zijn op hun bijdrage op verschillende duurzaamheidsaspecten, maar dat zij ook praktisch toepasbaar zijn op bedrijfsniveau.

De afgelopen weken hebben ruim 1300 boeren en tuinders hun kans gegrepen en hun mening laten horen over boerderijproof maatregelen binnen het nieuwe GLB door de online enquête in te vullen. Naast vragen over de blijvend grasland, bevat de enquête onder andere vragen over de realisatie van winterbedekking, erosiebeperkende maatregelen, invulling gewasrotatie, niet productieve elementen, het monitoren van blijvend grasland en ga zo verder.

De eerste uitkomsten van de enquête worden besproken en verder uitgewerkt in de bijeenkomsten die de komende weken nog gepland staan door heel Nederland:

  • 10 december (melkvee) in Breukelen
  • 12 december (akkerbouw) in Biddinghuizen
  • 16 december (akkerbouw) in Oude Tonge
  • 7 januari (akkerbouw) in Vrouwenparochie
  • 16 januari (akkerbouw) en 20 januari (vollegrondsgroenteteelt) in Heerhugowaard
  • 23 januari (fruitteelt) in Houten
  • 27 januari (akkerbouw) in Midwolda
  • 8 februari (vleesvee) in Noordlaren

Ondernemers die benieuwd zijn welke richting de voorstellen voor maatregelen in het nieuwe GLB op gaan en die ervoor willen zorgen dat ze ook getoetst zijn op de omstandigheden in hun regio en sector, kunnen voor meer informatie en aanmelden gaan naar www.glbuitdepraktijk.nl/agenda. Ook de online enquête is nog tot eind dit jaar te benaderen.