GLB bijeenkomsten in januari 2020

De lidstaten van Europa zijn verplicht vergroeningsmaatregelen te nemen binnen het nieuwe Europese landbouwbeleid (GLB). Welke maatregelen lidstaten toepassen, mogen ze zelf vastleggen in een nationaal strategisch plan (NSP). Het ministerie van LNV heeft aan LTO Nederland de opdracht gegeven om ideeën voor geschikte maatregelen rondom kringlooplandbouw en vergroening op te halen bij haar achterban.

Deze ideeën worden vervolgens ingebracht in het NSP van Nederland.

Waarom mee doen?
Als sector krijgt de landbouw nu de kans om zelf de regie in handen te nemen. Ervoor zorgen dat de maatregelen, die in het NSP van Nederland komen, ambitieus genoeg zijn, praktisch toepasbaar zijn op het erf en minimale administratiekosten. Hiermee creëert de sector voor zichzelf de mogelijkheid om tegen subsidie te werken aan vergroening en voldoet daarmee niet alleen aan de eisen van de overheid, maar ook aan de eisen van de samenleving. Bovendien, investeren in gezonde bodem een betere opvang van de steeds extremere weersinvloeden en betere biodiversiteit zijn noodzakelijk voor een goede productiviteit en efficiëntie. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Reden genoeg om mee te denken en mee te doen tijdens de geplande bijeenkomsten. De bijeenkomst op 7 januari 2020 in Vrouwenparochie is komen te vervallen wegens te weinig deelname. Alternatief wordt geboden op 4 februari in Drachten, hierover later meer.  Helaas gaat ook de bijeenkomst in Noord Holland op 16 januari (Heerhugowaard) niet door wegens te weinig belangstelling. Maar er is meer! Op 27 januari (Midwolda) 2020 zijn de akkerbouwers in Groningen aan de beurt, op 18 januari 2020 (Spaarnwoude) de vleesveehouders, op 20 januari 2020 (Heerhugowaard) de vollegrondsgroentetelers, op 23 januari 2020 (Houten) de fruittelers en op 28 januari 2020 (Hillegom) de bloembollentelers. Enkele bijeenkomsten worden in samenwerking met de vakgroepen georganiseerd.

Programma
Wat staat er op het programma? Na ontvangst zal eerst een korte uitleg gegeven worden over het huidige GLB en de veranderingen, die aangekondigd zijn aan de hand van een animatie. Vervolgens worden de eerste resultaten van de online enquête gedeeld; welke ideeën voor geschikte maatregelen hebben de 1.500 boeren en tuinders die de enquête hebben ingevuld? Na een korte pauze zal vervolgens in kleine discussiegroepen ingegaan worden op de resultaten van de enquête en zal er een brainstorm plaatsvinden over aanvullende maatregelen. Vervolgens worden de eerste stappen gezet om te komen tot een praktische uitvoering van de maatregelen. De bijeenkomsten die samen met de vakgroep georganiseerd worden, kunnen enigszins afwijken in programmering.

Klik hier voor meer informatie en het aanmelden voor de bijeenkomsten.

 

Bron: LTO Nederland