Landschap - Weg

GLB-nabetaling aan boeren

Het GLB-crisisfonds is in 2018 niet gebruikt. Daarom krijgt de gemiddelde Nederlandse boer binnenkort zo'n € 200 op de rekening bijgestort door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het exacte bedrag hangt af van de omvang van de ontvangen betalingsrechten in 2018.

In 2013 is het GLB-crisisfonds na inzet van LTO Nederland ingesteld. LTO heeft zich daarna ingezet om het crisisfonds voor de landbouwsector niet te gebruiken, maar om bij crises (bijvoorbeeld de Russische boycot, extreme droogte en uitbraken van ziekten) steeds eerst te zoeken naar ruimte in de EU-begroting. Dat is opnieuw gelukt.

Dit jaar krijgen zo’n 45.000 agrarische ondernemers die in 2018 een directe betaling van meer dan € 2.000 vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) hebben ontvangen, nu een extra bedrag van RVO over 2018 overgemaakt. Het betreft ruim 1 procent van de directe GLB-betalingen in 2018. Een ondernemer die aan betalingsrechten ® 15.000 euro in 2018 ontving, krijgt nu dus ruim € 200 extra overgemaakt.

LTO blijft zich ervoor inzetten dat het crisisfonds niet wordt aangesproken, zodat het geld over 2019 in 2020 opnieuw kan worden uitbetaald.

Bron: LTO Nederland