Terugblik op GLB-bijeenkomsten

De GLB-winterbijeenkomsten zijn vorige week afgesloten. Boeren en tuinders zijn op deze bijeenkomsten bijgepraat over de veranderingen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De opdracht van de GLB-pilot van LTO Nederland was alle boeren en tuinders in Nederland te informeren over de wijzigingen rondom het nieuwe GLB en te enthousiasmeren om mee te denken over passende maatregelen hierin. Het GLB wordt na 2021 vernieuwd. Er worden extra duurzaamheidsmaatregelen gevraagd van de agrarische sector. Als tegenprestatie ontvangen de boeren en tuinders hiervoor een vergoeding per hectare via het GLB.

Op de bijeenkomsten kregen de deelnemers de kans mee te praten over wat de beste duurzaamheidsmaatregelen op hun bedrijven zijn. Ook vulden ruim 1.600 leden een enquête in over dit onderwerp. De informatie die op de bijeenkomsten en via de enquête is opgehaald, vormt een belangrijke bijdrage aan de lijst met maatregelen binnen het nieuwe GLB.

Deze maatregelen worden momenteel uitgewerkt in drie verschillende sectorplannen (akkerbouw, melkvee en overig) en vervolgens ingebracht in het Nationaal Strategisch Plan.

Bedrijfsplannen
In bedrijfsplannen worden de maatregelen op bedrijfsniveau uitgewerkt. LTO zoekt agrarische ondernemers die samen met de projectleiders van de GLB-pilot na willen denken over de praktische uitvoering van de maatregelen en een efficiënt en effectief model om vergoedingen aan te vragen.

Ben jij die ondernemer die mee wilt denken? Stuur dan een mail met je gegevens naar info@glbuitdepraktijk.nl.


Bron: Nieuwe Oogst