akker

In juli voorschot betalingsrechten? Aanvraag indienen

Vraagt u subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan in de Gecombineerde opgave? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. In juli 2020 krijgt u dan al een deel van de uitbetaling.

U kan dit jaar al in juli € 300,- per betalingsrecht als voorschot ontvangen op uw betalingsrechten 2020. U moet daarvoor wel een aanvraag bij RVO indienen. Dit kan nog tot en met 15 juni 2020.

U vraagt een voorschot aan op de uitbetaling van de basis- en de vergroeningsbetaling. In juli ontvangt u dan dus al een groot deel van de uitbetaling. Dit voorschot wordt verrekend met de definitieve betaling die vanaf december wordt uitbetaald.

Het voorschot is € 300 per hectare met een betalingsrecht. Heeft u meer betalingsrechten dan landbouwgrond? Dan is het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond bepalend.

De voorwaarden voor een voorschot zijn:

  • de uitbetaling van basis- en vergroeningsbetaling moet al wel zijn aangevraagd in de Gecombineerde opgave;
  • u moet betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond hebben;
  • u moet voldoen aan de voorwaarden voor de de-minimissteun.

De uitbetaling van een voorschot in juli wordt gezien als een financieel voordeel.
Het voordeel is de berekende rente over het voorschot tot het reguliere moment van uitbetalen, vanaf december 2020. RVO gebruikt een gemiddelde rente van 4%  op jaarbasis. Deze rente hoeft niet te worden terugbetaald maar wordt verstrekt in de vorm van de-minimissteun.

De-minimissteun heeft 2 voorwaarden:

  • U mag over een periode van 3 belastingjaren maximaal € 20.000 steun krijgen.
  • U ondertekent een de-minimisverklaring.

Na de aanvraag ontvangt u begin juli 2020 een beslisbrief.

Meer informatie én de link naar waar u uw aanvraag kunt rel="noopener noreferrer" indienen is te vinden op rvo.nl.