Uitnodiging webinar Koepelproject GLB-pilots 7 juli 2020

Op 7 juli 2020 organiseert het Koepelproject van de GLB-pilots - gevormd door LTO Nederland en Boer en Natuur - een digitale bijeenkomst in samenwerking met het programmateam van het Nationaal Strategisch Plan.

De webinar start om 13.00 uur met een toelichting van de stand van zaken van de pilots. De pilots geven hierin ook zicht op een aantal dilemma’s.

Om 14.15 wordt de bijeenkomst opgesplitst in twee discussiegroepen, die elk twee thema’s gaan bespreken: 
Nationaal of regionaal keuzemenu
Een stimulerend puntensysteem
Samenhang tussen conditionaliteit, ecoregeling en ANLb
Het belang van kennis

U bent van harte uitgenodigd om te luisteren en deel te nemen. Als u wilt aansluiten, kunt u via onderstaande button een formulier invullen. U ontvangt vervolgens een link naar het webinar (in MS-Teams).

Waarom deze webinar?
De grote vraag voor het nieuwe GLB vanaf 2023 is: hoe kan een vitale landbouw bijdragen aan verbetering van klimaat, bodem, water, landschap en biodiversiteit? Het gesprek daarover willen we voeden met praktijkervaringen vanuit zeven GLB-pilots. In verschillende regio’s en sectoren doen de pilots ervaring op met een doelgerichte invulling van het GLB die aansluit bij de mogelijkheden en ambities op het boerenerf.

Daarbij komen de nodige dilemma’s bovendrijven waarover we in dit webinar willen doorpraten. Dilemma’s die relevant zijn voor het Nationaal Strategisch Plan waaraan momenteel wordt geschreven en waarin de Nederlandse invulling van het GLB wordt uitgewerkt. Hoe komen we tot een plan dat goed werkt voor boeren én een effectieve vergroening oplevert?

Klik hier om aan te melden voor de webinar