Ondernemers uit Noord-Holland, Flevoland, Drenthe en Utrecht gezocht om voorstellen nieuwe GLB op bedrijfsniveau testen

Het afgelopen jaar hebben bijna 2500 boeren en tuinders via de enquête en bijeenkomsten van de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen hun mening gegeven over wat volgens hen duurzame, doelmatige en boerderijproof maatregelen zijn voor het nieuwe GLB.

De afgelopen maanden zijn de uitkomsten uitgewerkt in sectorplannen met daarin voorstellen voor keuzemenu’s per sector voor mogelijke duurzaamheidsmaatregelen. Een belangrijk doel van de pilot is het realiseren van een boerderijproof GLB. Daarom worden de keuzemenu’s die uit de consultatie gekomen zijn, de komende maanden uitgewerkt op zeventig verschillende bedrijven door hier een plan voor te maken. 

Hiervoor worden nog enkele agrarische ondernemers gezocht uit de provincies Noord-Holland, Flevoland, Drenthe en Utrecht die hieraan mee willen werken. Ondernemers die hiervoor open staan, kunnen zich hier aanmelden of een mail sturen aan info@glbuitdepraktijk.nl
 
Klik hier voor meer informatie.