Boeren gezocht in Noord-Holland, Flevoland, Drenthe en Utrecht voor GLB-gesprek aan de keukentafel

Circa 2.500 boeren en tuinders hebben via een enquête en bijeenkomsten laten weten welke maatregelen zij duurzaam, doelmatig en boerderijproof vinden in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In de volgende fase gaan zeventig boeren met een adviseur in gesprek over deze maatregelen om te komen tot een eigen bedrijfsplan.

Deze gesprekken aan de keukentafel zijn onderdeel van de GLB-pilot ‘Sectorale Bouwstenen’. Doel van dit project is werken aan een duurzaam, doelmatig en boerderijfproof GLB.

‘We gaan in gesprek met de boer over een keuzemenu met mogelijke ecoregelingen’, zegt sectoraal projectleider Dick Wismeijer van LTO Noord. ‘Het keuzemenu, dat per sector is opgesteld, is de uitkomst van de bijeenkomsten en de enquête die is gehouden waarbij boeren en tuinders mochten meedenken over de invulling van de ecoregelingen.’
Een paar voorbeelden uit de keuzemenu’s zijn: aanleg van bufferstroken langs water, blijvend grasland, landschapselementen, niet-kerende grondbewerking en de aanleg van akkerranden.

‘In gesprek met een adviseur bespreek je in een ochtend of een middag wat jij zou kiezen aan ecoregelingen. Wat past goed in jouw situatie? Welke ecoregeling niet en waarom dan niet? Wat is de achtergrond daarbij? Hebben we wellicht iets onuitvoerbaars bedacht? Of past het niet op jouw grondsoort?’, licht Wismeijer toe.

Mogelijkheden voor bedrijf
‘De ondernemer krijgt zicht op wat er mogelijk gaat gebeuren in het nieuwe GLB en wat de mogelijkheden zijn van ecoregelingen op zijn bedrijf. Dit wordt voor hem doorgerekend. En vanuit de pilot testen wij of aanpassingen nodig zijn in het keuzemenu. Wij kunnen gaan finetunen.’

Het GLB wordt vanaf 2023 vernieuwd. In plaats van toeslagrechten komt er een systeem met een basispremie en daarnaast een keuzemenu van ecoregelingen. ‘Nederland moet invulling geven aan duurzaamheidsregelingen in het nieuwe GLB’, zegt Wismeijer. ‘Op vrijwillige basis kunnen boeren in Nederland kiezen wat voor ecoregeling voor hen passend is.’

Uit de meeste provincies zijn genoeg aanmeldingen, maar in Noord-Holland, Drenthe, Utrecht en Flevoland is Wismeijer nog op zoek naar boeren die mee willen doen. ‘Het lijkt misschien nog een ver-van-mijn-bedshow, maar dit soort sessies haalt het nieuwe GLB dichterbij, naar je eigen erf.’

Aanmelden voor een keukentafelgesprek over het nieuwe Europees landbouwbeleid kan via info@glbuitdepraktijk.nl.

 


Bron: Nieuwe Oogst