Landschap

Update GLB-pilot

Op 1 oktober organiseerde de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen een digitaal overleg voor de vakgroepbestuurders en portefeuillehouders van LTO Nederland en bestuurders van sectororganisaties.

In dit digitale overleg werden ze door de projectleiders van de GLB-pilot bijgepraat over de uitkomsten van de consultatierondes. Daarnaast schetsten Ad Tabak en Aard Mulders van het ministerie van LNV de besluitvorming rondom het GLB en de gedachten voor een puntensysteem voor ecoregelingen. 

Op dit moment wordt binnen het project de laatste hand gelegd aan de plannen waarin per sector wordt weergegeven welke maatregelen volgens 2200 Nederlandse boeren en tuinders duurzaam, doelmatig en boerderijproof zijn in het kader van het nieuwe GLB. In het digitale overleg werd een eerste tipje van de sluier opgelicht inzake deze plannen. De bijeenkomst gold daarmee als startpunt om het gesprek over de Nederlandse invulling van het GLB in de vakgroepen van LTO intensiever te gaan voeren.

Wilco Brouwer de Koning (LTO melkvee), Jaap van Wenum (LTO akkerbouw) en Gerard van den Anker (NFO) gaven het goede voorbeeld door met een reactie vanuit de sector te komen in navolging op de presentatie van de consultatie. Via de chat kwam een interessante discussie op gang die weer de nodige input geeft om de plannen nog wat scherper neer te zetten. Ben Haarman gaf als portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling bij LTO zijn visie op het proces. De bijeenkomst werd voorgezeten door Gerbrand van 't Klooster, themaspecialist Omgeving bij LTO, en opdrachtgever van de GLB-pilot.

 

 

Bron: GLB