Landschap

EU-landbouwraad bereikt akkoord over GLB

Deze week worden in Brussel stappen gezet om boeren en tuinders duidelijkheid te geven over waar ze aan toe zijn in de periode 2023-2027. Na 45 uur vergaderen bereikte de EU-landbouwraad vanmorgen namelijk een akkoord over de algemene inzet rondom het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) dat in 2023 van start zal gaan. De komende dagen stemt het Europees Parlement nog over voorgestelde wijzigingen in het pakket, en op vrijdag over het totaal pakket.

LTO Nederland ziet het als een stap in de goede richting dat de Europese landbouwministers het de afgelopen dagen onderling eens zijn geworden over de hervorming van het Europese GLB. In het pakket waar de landbouwministers het over eens zijn geworden, komen ook zaken waarop LTO inzet terug. Bijvoorbeeld meer ruimte in de ecoregelingen voor boeren om zelf te kiezen, en afbakening van het budget hiervoor. Daarnaast wordt een flink aandeel van pijler 1 opgenomen voor de basisbetaling, waarbij de voorwaarden ten opzichte van een eerder en zeer ambitieus Commissie-voorstel zijn afgezwakt. LTO is overigens nog steeds van mening dat het niet uitlegbaar is dat in de plannen van de Europese Commissie voor het nieuwe GLB meer wordt gevraagd van boeren en tuinders, terwijl daar structureel minder geld tegenover staat.

De komende dagen stemt het Europees Parlement nog over een groot aantal voorgestelde wijzigingen (amendementen) in het pakket. Sommige van deze wijzigingen verbieden zaken en andere voorstellen motiveren juist. LTO is van mening dat beloning en positieve prikkels beter werken dan ge- en verboden, en roept op daarom te kiezen voor motivaties, in plaats van verboden. LTO zet bijvoorbeeld in op minder administratieve lasten en betere steun voor jonge boeren.

Voor LTO is het vooral belangrijk dat het GLB een inkomensvangnet blijft bieden aan agrariërs. Daarvoor is er een basisvergoeding per hectare nodig en die blijft er. Daarnaast biedt het GLB marktinstrumenten. De huidige onzekerheden (corona, Brexit, internationale spanningen) tonen dat een vangnet nodig blijft.

Het GLB biedt ook mogelijkheden om verder te verduurzamen. De zogenaamde ecoregelingen worden door Nederland verder uitgewerkt. Wat LTO betreft komt het tot een eenvoudig menu waar agrariërs keuzes uit kunnen maken die het beste passen bij hun bedrijf, bijvoorbeeld voor de bescherming van klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn. Precisielandbouw en steun aan jonge boeren zitten ook in de mogelijkheden. Bestaande landbouwcollectieven zouden een rol kunnen spelen binnen de ecoregelingen, door boeren die daarmee aan de slag willen te adviseren en te faciliteren.

Aanstaande vrijdagmiddag wordt door het Europese Parlement gestemd over het totaalpakket dat dan voorligt. Daarna gaan het Europese Parlement, de Raad en de Europese Commissie in ‘triloog’. Daarin worden hun verschillende standpunten op één lijn gebracht. Dit kan een aantal maanden duren. In het voorjaar van 2021 wordt verwacht dat zij een akkoord bereiken.

 


Bron: LTO Nederland