landschap

Denk mee over een servicegericht nieuw GLB

Eenvoudig aanvragen, direct inzicht in wat het oplevert en geen kortingen en bezwaren meer. Kunnen we dat voor elkaar krijgen met het nieuwe GLB? RVO doet een oproep aan alle boeren en tuinders in Nederland om via een enquête te laten weten wat zij belangrijk vinden.

Het afgelopen jaar hebben ruim 2200 agrariërs gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen te laten weten welke maatregelen binnen het nieuwe GLB, boerderijproof zijn. In de volgende fase van de pilot ligt de focus op de realisatie van een uitvoeringssysteem dat hierbij aansluit: eenvoudig, flexibel en stimulerend.

RVO wil de subsidies en haar systeem aanpassen aan de ondernemerspraktijk. Daarvoor onderzoeken ze samen met de GLB-pilot hoe dit het beste kan. Via deze enquête kunnen agrarische ondernemers laten weten of ze de goede weg zijn.

Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Aan agrariërs wordt gevraagd om extra maatregelen op hun bedrijf te nemen die ten goede komen aan milieu, biodiversiteit en klimaat tegen een basispremie. Daarnaast kan er via aparte eco-regelingen aanspraak gemaakt worden op aanvullende toeslagen. Daarbij moet je denken aan de ontwikkeling van bloemenranden, kruidenrijk grasland en houtwallen.

Die nieuwe regelingen moeten voor iedereen duidelijk en toegankelijk zijn. RVO wil de subsidies zo aanbieden dat:

  • ze eenvoudig zijn aan te vragen;
  • agrariërs snel inzicht krijgen in wat het hen oplevert;
  • agrariërs kunnen kiezen uit verschillende maatregelen;
  • we fouten niet bestraffen maar samen oplossen;
  • een agrariër zijn aanvraag ook later in het jaar nog kan aanpassen als dit nodig is.

Via deze link kan de enquête ingevuld worden. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en kan nog t/m 30 november. Bekijk ook direct de 2 filmpjes over de plannen voor het nieuwe GLB.

 

Bron: GLB