Internationaal Beleid

Het Beleidsteam Internationale Zaken (BIZ) van LTO Nederland bestaat uit Koert Verkerk, Gerbrand van 't Klooster, Jeroen Kloos, Adinda Lodders en Klaas Johan Osinga, en wordt geleid door Thijs Cuijpers (Directeur LTO Nederland). Bestuurlijk portefeuillehouder Internationale Zaken is de voorzitter van LTO Nederland, Marc Calon.

Het BIZ houdt zich vooral bezig met zaken die in Brussel spelen, zoals het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, handelsverdragen, mededinging, onderzoek, fytosanitair en veterinair beleid, milieu- en klimaatzaken, dierenwelzijn en biotechnologie.


Naar overzicht Beleidsteam Internationale Zaken

Tsjerk Terpstra

Tsjerk Terpstra

Contactpersoon Internationaal Beleid, Lobbyist Brussel

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.