Veehouders studieclub het moet wel verdiend worden

De kalveropfok studieclub Marssum en omstreken bestaat al zeker 30 jaar. De leden komen enkele malen per jaar bijeen om te praten over techniek en beleid.

Op 7 maart mocht Klaas Johan Osinga (LTO Internationaal) wat vertellen over het beleid in Brussel. Aan de orde kwamen achtereenvolgens de melkprijs, de komende GLB-hervormingen, handelsakkoorden, brexit en de komende Europese verkiezingen.

Uiteraard kwamen er ook vragen over het mestbeleid. De LTO Vakgroep Melkveehouderij besteedt hier de komende weken volop aandacht aan op sectoravonden door het hele land.

De melkprijs kent vooralsnog een goed fundament omdat de melkproductiegroei in veel exporterende landen om verschillende redenen geremd is. De enige uitzondering is Nieuw Zeeland, maar de afzet van vol melkpoeder naar China liep de afgelopen tijd prima. Er werd door de boeren uitgebreid gediscussieerd over of de prijs die supermarkten rekenen voor halfvolle melk wel reëel is. Osinga vertelde over de nieuwe regels in Frankrijk (verplicht 10% winkelmarge op landbouwproducten; 2 voor de prijs van 1 mag niet meer) en de markttransparantievoorstellen waar EU-Commissaris Phil Hogan in april mee komt. Afwachten of de voedingsindustrie en retail hier aan mee willen werken!

Er komt een nieuwe GLB-hervorming aan. Volgens Osinga duurt de discussie nog wel een tijdje en raakt het boeren pas in 2023. “Maar in Brussel zijn we er volop mee bezig, dus we verwachten wel inbreng van sectoren, bijvoorbeeld hoe ze de zogenaamde ‘eco-regelingen’ zouden willen invullen.” Reactie van de boeren: “Allemaal prima, maar het moet wel verdiend worden”.

Brexit deed vooral hoofden schudden. Maar men realiseert zich dat afzetmarkten hierdoor onder druk kunnen komen te staan. Nog meer reden voor de Europese Unie om met andere landen, zoals onlangs met Japan, handelsakkoorden af te sluiten.

Europese verkiezingen
Op 23 mei 2019 vinden Europese verkiezingen plaats. LTO is bezig met de planning van verkiezingsdebatten, waaronder op 2 mei in Drachten. Er is een groot belang voor de land- en tuinbouw om te gaan stemmen. Veel van het beleid wordt nu eenmaal in Brussel vastgesteld.