EU-debat Leeuwarden: volop keus in het stemhokje

Maar liefst negen kandidaten voor het Europees Parlement kruisten de degens over de toekomst van Europa op Europa-Dag, 9 mei 2019. In het groot auditorium van gastheer NHL Stenden Hogeschool werd er ruim twee uren gedebatteerd over onder andere de zomertijd, China, landbouw, minderheidstalen, geld en vluchtelingen. De leiding was in handen van Simone Scheffer, Omrop Fryslân.

De deelnemers waren:

  • Fenna Feenstra (SP, nummer 5)
  • Raquel García Hermida-van der Walle (D66, nummer 8)
  • Anja Haga (ChristenUnie/SGP, nummer 3)
  • Eveline Herben (CDA, nummer 9)
  • Jan Huitema (VVD, nummer 2)
  • Fardau Procee (Partij van de Arbeid, nummer 11)
  • Tineke Strik (Groen Links, nummer 2)
  • Luuk van der Veer (Partij voor de Dieren, nummer 5)
  • Nilüfer Vogels (Volt Nederland, nummer 2)

Het panel was overwegend pro-Europees, met kritische ondertonen. De organisatie, het EU-netwerk Noord-Nederland, had eurokritische partijen als Forum voor Democratie en PVV wel gevraagd, maar beide gaven aan niet mee te doen aan het debat. Het heikele onderwerp Immigratie werd daarom niet heel scherp gevoerd. De meeste partijen willen humane opvang in de regio en echte vluchtelingen toelaten. Maar hoe maak je onderscheid tussen arbeidsmigranten en vluchtelingen? Er werd ook gesproken over meer investeren in Afrika, bijvoorbeeld in de landbouw daar, om jongeren een kans te bieden.

Het panel wil niet meer geld uitgeven aan Europa, maar het bestaande geld beter besteden. Over het algemeen moet beter samengewerkt worden om vooruit te komen temidden van het geweld van Trump en China. “Misschien is Trump wel goed voor de EU. Het dwingt ons na te denken over wie wij zijn”. Een meerderheid van het panel wil ook een duurzamere landbouw, met duurzamere regels. Eveline Herben: “De mededinging is nu gericht op consumenten, maar zou zich ook moeten richten op kleine producenten”.

Klaas Johan Osinga

Bron: LTO Nederland