Bedrieglijke stabiliteit in internationale melkmarkt

Melkmarktupdate 30 juni 2019

Waarom stonden de zuivelnoteringen de laatste weken onder druk? Dat was een vraag op het Europese Melk Markt Observatorium van de Europese Commissie op 28 juni 2019. In Europa, de VS en Australië staat de melkproductie onder druk. In Nieuw Zeeland moeten we de start van het nieuwe seizoen nog maar afwachten. Ondertussen is China een groot vraagteken: door de Afrikaanse varkenspest (ASF, African Swine Fever) verdwijnt een kwart van de Chinese varkensstapel. Er ontstaat een groot dierlijk eiwittekort en die impact wordt in andere markten ook gevoeld.  

De zuivelhandel gaf op vragen van LTO aan dat er zeker geen sprake is van overaanbod, maar geopolitieke schokken (mogelijke Amerikaanse importtarieven, China-VS handelsoorlog, brexit) zitten in het achterhoofd van de spelers. Bovendien wordt er gerekend met zwakkere economische groei. De zuivelindustrie geeft aan dat de stemming nu even iets minder is, maar dat kan zo ook weer veranderen.

De OESO en FAO hebben in het verleden voorspeld dat de mondiale zuivelconsumptie jaarlijks met 1,8% groeit. Is dit cijfer achterhaald? Binnenkort komen er nieuwe schattingen. Vanuit de markt komen signalen dat met name verse zuivelconsumptie in Europa onder druk staat van plantaardige alternatieven. De kaasafzet groeit wel. De lagere boterprijs zou het gevolg zijn van keuzes van de industrie, die meer voor plantaardige alternatieven kiest.

In de handel is veel te doen over ‘fat-filled powder’, waarbij palmolie gebruikt wordt in plaats van melkvet. Het Ierse Glanbia is een grote speler in deze markt. Het product mag niet ‘fat-filled milk powder’ genoemd worden, maar kennelijk gebeurt het toch. Van dit product gaat er o.a. naar West-Afrika (Senegal, Nigeria). Dit levert veel discussie op. Maar uiteindelijk is het zo dat de EU deze export niet subsidieert (exportsubsidies zijn verleden tijd) en dat het een kwestie is van marktwerking. Afrikaanse regeringen kunnen zelf besluiten om gebruik te maken van clausules (‘safeguards’) in hun afspraken met de Europese Unie en zo import (tijdelijk) te beperken en zo hun eigen boeren te stimuleren meer en beter te produceren. Dat dat niet gebeurt, heeft alles te maken met de macht van het getal: in de steden wonen de meeste stemmers en zij vinden lage voedselprijzen belangrijk. Stijgende voedselprijzen hebben in het verleden regeringen ten val gebracht.

Prijzen, noteringen, futures
De LTO-presentatie in het Melk Markt Observatorium (MMO) van 28 juni kunt u hier downloaden. Het LTO Internationale melkprijzenrapport 2018 is hier te vinden.

Volgens de Rabobank gaat de economische groei in Amerika in 2020 vertragen, terwijl Europa sowieso al achterblijft. Daarom zouden grondstoffennoteringen vooralsnog over hun hoogtepunt heen zijn. De vraag is echter wat er gebeurd als je in één sector (varkenshouderij) 12,5% van de mondiale veestapel ruimt. De Chinese varkenstapel zou namelijk met 25-30% gekrompen zijn door ASF, en China is goed voor de helft van de varkens in de wereld. Misschien dat mensen minder vlees gaan eten en meer kaas? Of gaan ze meer koeien slachten omdat die duurder worden?

Klik HIER om verder te lezen.