Water landschap

LTO verwelkomt voorstellen mededinging met aantal opmerkingen

LTO Nederland heeft in augustus meegedaan aan twee openbare raadplegingen over mededinging. In samenwerking met Barentskrans Advocaten is gereageerd op de voorstellen voor wijziging van de Mededingingswet en het wetsvoorstel Oneerlijke handelspraktijken.

Wijziging Mededingingswet
Met deze wijziging legt de Nederlandse regering in de Nederlandse wetgeving vast wat voor uitzonderingen op de mededinging bestaan voor boeren en tuinders. Deze zijn al van kracht omdat EU-wetgeving via het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) rechtstreekse werking heeft. Maar vastlegging van deze mogelijkheden gaat hopelijk bijdragen aan meer kennis over de mogelijkheden.

Klik hier voor de reactie van LTO Nederland en Barentskrans.

Wetsvoorstel Oneerlijke handelspraktijken
In het voorjaar van 2019 kwam Europese wetgeving tegen oneerlijke handelspraktijken tot stand. LTO Nederland heeft de voorstellen ondersteund. De discussie speelt al vele jaren en nu is er dan een wettelijke basis, die boeren en tuinders moet helpen als ze worden geconfronteerd met bepaalde oneerlijke handelspraktijken. De wetgeving geldt op verzoek van LTO ook voor sierteeltproducten.

De EU-wetgeving moet nu in Nederlandse wetgeving worden omgezet en daarom organiseerde de Nederlandse overheid een openbare raadpleging.

In hun reactie verwelkomen LTO Nederland en Barentskrans het wetsvoorstel, maar maken wel een aantal kanttekeningen. Zo zal de overheid duidelijk moeten maken wat de bevoegdheidsverdeling is tussen de nieuwe wetgeving en bestaande scheidsgerechten in de agrarische sector, zoals in de boomkwekerij, de bollenteelt en de akkerbouw. De ACM (mededingingsautoriteit) zal hier ook een rol in gaan spelen, naast een nieuw op te richten geschillencommissie. LTO vraagt ook aandacht voor een goede communicatie over de nieuwe wetgeving en laagdrempelige toegang voor boeren/tuinders, die een klacht in willen dienen.

Klik hier voor de reactie van LTO Nederland en Barentskrans.

Voor vragen en informatie: Klaas Johan Osinga, 06-10 58 60 47

Bron: LTO Nederland