Nederlandse Europarlementariërs presenteren zich op Landbouwborrel

Het nieuwe Europese Parlement is begin juli 2019 van start gegaan en zit er dus al vier maanden. De vier Nederlandse Europarlementariërs, die lid of plaatsvervangend lid zijn van de landbouwcommissie, vonden het daarom de hoogste tijd om een langjarige traditie voort te zetten: de Brusselse landbouwborrel.

Vijftien jaar geleden gelanceerd door de toenmalige Europarlementariërs Jan Mulder en Jan Sonneveld. Op 5 november 2019 vond een nieuwe editie plaats in het nieuwe Holland House aan het Luxemburgplein in Brussel. Een kans voor Europarlementariërs om zich kort te presenteren aan een veertigtal Nederlanders, die in Brussel actief zijn op de land- en tuinbouw. Drie van hen, Jan Huitema (VVD), Bert-Jan Ruissen (SGP) en Annie Schreijer-Pierik (CDA), lieten meteen weten door te willen gaan met de traditie. De vierde Nederlandse vertegenwoordiger in de landbouwcommissie, Anja Hazekamp (PvdD) gaf aan dat ze als ‘kleine partij’ geen kans ziet om mee te blijven doen. Voor haar was het op 5 november de laatste landbouwborrel.

Prioriteiten
Annie Schreijer-Pierik benadrukte dat ze al 50 jaar bezig is in de landbouw. Als vrij snel had ze te maken met de ecologische hoofdstructuur (EHS). Discussies tussen landbouw en natuur, en de claim op grond, hebben haar carrière gedomineerd. Ze was al Tweede Kamerlid toen samen met toenmalig minister Veerman 162 Natura 2000-gebieden werden aangewezen door de Nederlandse overheid.  “Maar hier begint het”, zei Annie. “Laten we op de Landbouwborrel samen optrekken om het beste voor boer en burger te bereiken.”

Anja Hazekamp, opgegroeid in de Veenkoloniën, heeft uiteraard het dierenwelzijn hoog in het vaandel en wil vooral aan de slag met diertransport. Ze heeft grote moeite met vrijhandelsverdragen en wees daarbij op de import van sojabonen. Daarnaast zijn klimaat en biodiversiteit voor haar speerpunten en ze noemde in het bijzonder de kringlooplandbouw.

Bert-Jan Ruissen noemde het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). De invulling van de nationale, strategische plannen heeft zijn bijzondere aandacht als schaduwrapporteur in de Landbouwcommissie van het EP. Volgens hem moeten lidstaten meer flexibiliteit krijgen bij de invulling van bijvoorbeeld de zogenaamde ‘eco-regelingen’ in het nieuwe GLB.

Jan Huitema is ook schaduwrapporteur op het GLB, maar dan vanuit de Milieucommissie van het Europees Parlement. Hij wil het GLB gaan richten op investeringen en concurrentiekracht. De Green Deal van Timmermans en Samson noemde hij als prioriteit, met een hoofdrol voor klimaat. Onderdeel voor de land- en tuinbouw wordt het ‘farm-to-fork’-initiatief van DG Landbouw en DG Sante (consumentenbescherming). 

Klaas Johan Osinga

 

Bron: LTO Nederland