LTO: herstart economie én groene ambities vereisen investeringen

Investering in herstel economie ook van groot belang land- en tuinbouw, structurele verlaging GLB past niet bij van-boer-tot-bord en biodiversiteitstrategieën.

Vandaag presenteerde de Europese Commissie haar voorstellen voor de EU-begroting 2021-2027, met een groot economisch herstelplan vanwege de coronacrisis. Ook de land- en tuinbouw is opgenomen in dit herstelplan. Vergeleken met het vorige meerjarenbudget (2014-2020) wordt er zo’n 9% minder voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid uitgetrokken. De herstart van de Europese economie is zeer belangrijk voor boeren en tuinders, LTO Nederland noemt de plannen van de Commissie ambitieus. De verregaande Europese duurzaamheidsambities zijn wel tegenstrijdig aan het krimpende GLB-budget.

“Boeren en tuinders hebben een groot belang bij het herstel van de Europese markt. De Europese Commissie stelt met € 750 miljard een grote investering in de herstart van onze economie voor. Aan de andere kant kunnen duurzaamheidsplannen zoals de vorige week gepresenteerde van-boer-tot-bord en biodiversiteitstrategieën niet met nog meer efficiëntie en kostprijsverlagingen betaald worden. Er hoort een passend GLB-budget bij. Boeren en tuinders staan al onder grote druk en de timing van deze verlaging is dus niet goed. Het is lastig uit te leggen dat de Europese Commissie meer vraagt, maar daar structureel minder tegenover stelt,” aldus Léon Faassen, bestuurslid van LTO Nederland.

Voedselzekerheid ondanks wereldwijde crisis
Het GLB wordt voor steeds meer maatschappelijke uitdagingen aangewend, naast het oorspronkelijke doel om via inkomenssteun aan landbouwers de levering van kwalitatief hoogwaardig, veilig en betaalbaar voedsel te garanderen. De coronacrisis onderstreept echter het belang van de basis: voedselzekerheid voor Europese burgers.

“Ondanks de problemen waar we in de coronapandemie mee worden geconfronteerd is er geen moment geweest dat de schappen leeg waren. De land- en tuinbouw en de voedselvoorzieningsketen hebben een sleutelrol. Koester en bescherm de sector dus – voedsel is geen luxeproduct,” aldus Faassen.

Herstart economie
Het overeind houden van de Europese koopkracht is cruciaal voor de gehele economie, ook voor boeren en tuinders. Een belangrijk deel van de afzet vindt binnen Europa plaats. Van de Nederlandse export is ongeveer driekwart van de Nederlandse voor Europese consumenten bestemd. De Europese Commissie kondigt vandaag grote, ambitieuze stappen aan. Een deel daarvan is direct op de sector gericht, hoewel het indirecte effect van economisch herstel ook van groot belang is.

In het herstelfonds van € 750 miljard euro is € 45 miljard aan de land- en tuinbouw toegewezen. Sectoren die onevenredig hard getroffen zijn kunnen gebruik maken van leningen en compensatie. De Commissie stelt ook een ‘just transition fund’ van € 40 miljard euro voor (waarvan € 30 miljard afkomstig uit het herstelfonds), gericht op de kosten die de Green Deal voor de Europese land- en tuinbouw met zich meebrengt.

Faassen: “De invulling van de maatregelen en het aandeel voor Nederlandse boeren en tuinders is nog onduidelijk. We zijn hierover in gesprek met de Commissie. Het kan niet zo zijn dat de herstel- en transitiegelden door de korting op het GLB een sigaar uit eigen doos worden.”

Europese besluitvorming
Afgelopen februari werd een nog grotere korting op het GLB budget voorgesteld – zo’n 14%. Het huidige voorstel betekent een krimp van 9%. Het woord is nu aan de regeringsleiders en het Europees Parlement, die moeten instemmen met het voorstel van de Europese Commissie. LTO Nederland blijft er op hameren dat voldoende verdienvermogen en een eerlijke vergoeding voor gevraagde extra inspanningen en investeringen een cruciale voorwaarde voor succes van verdere verduurzaming en het beschermen van de voedselzekerheid zijn.

Bron: LTO Nederland