akker

Bestuurders LTO spreken Europarlementariërs over Green Deal

De Europese Green Deal bepaalt een groot deel van de agenda van de Europese Unie: in 2050 moet de Europese Unie klimaatneutraal zijn. Nederlandse boeren en tuinders lopen wereldwijd voorop in duurzame productie en de Green Deal biedt kansen voor verdere verduurzaming.

Maar er zijn ook zorgen, bijvoorbeeld over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de hoge doelstellingen. Om erachter te komen hoe er in het Europees Parlement naar dit dossier gekeken wordt, gingen bestuurders van LTO Nederland op 9 november in gesprek met Europarlementariërs Jan Huitema (VVD), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bert Jan Ruissen (SGP).

Léon Faassen, bestuurslid van LTO Nederland: “De Europese Green Deal bevat zeer hoge ambities. Gedeelde Europese doelstellingen kunnen ons helpen nog verder te verduurzamen, maar nu wordt te veel top-down vanuit Brussel bepaald.  Ideeën worden over ons heen gestort en dat zorgt voor veel onzekerheid bij onze leden. Deze zorg hebben we gedeeld met de Europarlementariërs.”

De drie Europarlementariërs zien positieve kanten aan de Green Deal: een kans voor het imago van de sector, de landbouw helpen in de transitie naar nog duurzamer. Ze zien echter ook problemen in de uitvoerbaarheid van het plan. Volgens Huitema wordt de eindgebruiker die de doelstellingen moet halen, daarbij vergeten. Hij benadrukte dat steun en draagvlak van degenen die het moeten uitvoeren cruciaal is. Schreijer-Pierik zei dat de Nederlandse land- en tuinbouw innovatief is, maar wel het land en de ruimte nodig heeft om ook daadwerkelijk iets te kunnen doen. Volgens Ruissen zou het boerenerf centraal gesteld moeten worden en komen de streefcijfers nu teveel vanaf een Brusselse vergadertafel.

De bestuurders van LTO Nederland vroegen bij de Europarlementariërs daarnaast onder andere aandacht voor gewasbescherming, het gelijke speelveld binnen de EU en de lagere vergoeding vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

De plannen van de Europese Commissie over de Green Deal worden de komende jaren verder uitgewerkt tot concreet beleid. De voorstellen worden ook besproken in de EU-ministerraden en moeten worden goedgekeurd door de lidstaten. LTO Nederland brengt haar positie, zorgen en ideeën blijvend onder de aandacht bij de betrokken ministers in Den Haag en richting de Tweede Kamer. Ook de uitwerking op Europees niveau, volgen we nauwgezet, in samenwerking met koepelorganisatie Copa-Cogeca.

 

Bron: LTO Nederland