akker

Exportkansen door handelsakkoorden

LTO Nederland heeft een positieve grondhouding als het handelsakkoorden aangaat. Maar wel houden we de gevoelige belangen van bepaalde kwetsbare sectoren scherp in het oog. Dat geldt voor de actuele TTIP en CETA, maar ook voor het handelsoverleg met bijvoorbeeld Japan, Vietnam, Braziliƫ en Marokko.

LTO Nederland vertegenwoordigt 18 sectoren; wat voor de een goed uitpakt, kan voor de ander desastreuze gevolgen hebben. Pluimvee- en varkenshouders bijvoorbeeld, zijn kwetsbaar. Reden zijn de lage productieprijzen in Noord- en Zuid-Amerika veroorzaakt door schaalgrootte, lagere kosten van arbeid en grond, hormoongebruik en minder strenge eisen aan dierenwelzijn. Op al die terreinen is LTO Nederland alert: gevoelige belangen verdienen bescherming. En producten die op de EU-markt komen, moeten voldoen aan EU-productienormen.

Europese deal met Canada
Uiteindelijk heeft Europa in 2016 het CETA-akkoord met Canada bereikt. Dit moet nog wel door de nationale parlementen. CETA biedt kansen voor de plantaardige sectoren, waaronder sierteelt en uitgangsmateriaal, en zuivel.

In CETA is overeengekomen dat Canada jaarlijks tegen nultarief 80.000 ton varkensvlees naar Europa mag exporteren; dat is gelijk aan 1-2 procent van de Europese productie. Afgesproken is dat voor dit vlees de Europese kwaliteitsnormen gelden en er geen hormonen gebruikt mogen worden.

Verder is op ons aandringen afgesproken dat dit niet mag betekenen dat er jaarlijks 80.000 ton lucratieve ham wordt geëxporteerd, maar hele karkassen. Gevolg hiervan is dat de mate waarop deze import in Europa destabiliserend werkt, fors wordt beperkt.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.