Algemeen 2

Knelpunten opgepakt, gemeld en opgelost

Bijna dagelijks ontvangt LTO Noord van haar leden vragen over de aanvraag van GLB-betalingsrechten en het doen van de gecombineerde opgave. Vaak gaat het hier om meldingen waaruit blijkt dat theorie en praktijk niet op elkaar aansluiten.

Als blijkt dat hier sprake van is, trekt LTO Nederland aan de bel; meestal bij het ministerie van Economische Zaken of RVO. In veel gevallen weet LTO Nederland hier resultaten voor de leden te boeken, of brengt LTO Nederland het knelpunt ten minste onder de aandacht.

In 2016 waren er bijvoorbeeld de nodige meldingen over de Jonge Landbouwersregeling (JOLA). In samenwerking met de NAJK zijn deze aangekaart. Hierna is de investeringslijst uitgebreid. Verder zijn jonge agrariërs geholpen met het maken van bezwaar tegen afwijzingen. Deze ervaringen gebruiken we ook in de discussie over het GLB na 2020.

GLB-vergroening vereenvoudigt
Op sommige bedrijfstypen kunnen ondernemers hier slecht mee uit de voeten. Op aandringen van LTO Nederland is onderzaai gras in het hoofdgewas nu mogelijk. Verder hoeven akkerranden niet per se van 1 januari tot 31 december te blijven liggen. Ook is een aantal minimum of maximum afmetingen van landschapselementen verdwenen of verruimd.

De Europese Commissie stelt nu ook voor om de uiterste inzaaidatum van vanggewassen (1 oktober) per 2018 te schrappen. Vanggewassen hoeven dan ook maar acht weken te blijven staan in plaats van tien. 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.