Jan Hoogweg

LTO op alle fronten actief in het GLB

Door de inzet van LTO Nederland in de jaren 2012-2015 sluit het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2020 beter aan bij de behoeften en mogelijkheden van de Nederlandse land- en tuinbouw. Winst zit hem onder meer in de geleidelijke overgang naar en toegang tot nieuwe toeslagrechten, de toepasbaarheid van de vergroening en het behoud van marktinstrumenten. Dit alles zorgt ervoor dat de meeste Nederlandse bedrijven tot 2020 kunnen reken op meer dan 10.000 euro per jaar.

Ledenpanels in 2016
Terwijl het nieuwe GLB in 2015 nog in werking moest treden, was LTO Nederland alweer gestart met de voorbereidingen voor het GLB 2021-2027. Verspreid over Nederland waren er in 2016 honderd LTO-leden bereid mee te praten in ledenpanels. Tijdens de vijf bijeenkomsten waarvan drie in het werkgebied van LTO Noord, waren steeds ongeveer 20 leden present. Ze vormden een mooie afspiegeling van agrarisch Nederland; ondernemers groot en klein uit verschillende sectoren waren steeds vertegenwoordigd.

Tijdens de avonden bleek wat leden belangrijk vinden en wat niet. Het werd duidelijk dat leden een realistische blik hebben op wat er na 2020 nodig en mogelijk is. Op basis van de ledeninput is een document opgesteld met acht mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor het GLB na 2020. Dit document helpt LTO-bestuurders richting aan te geven.

Steun bij raadpleging
Tot 2 mei 2017 vindt op initiatief van Eurocommissaris Phil Hogan een openbare raadpleging plaats over het GLB na 2020. LTO Noord ondersteund haar leden hierbij en maakt daarbij ook dankbaar gebruik van de inbreng in de ledenpanels.

Ondertussen gaan de overleggen door, voor en achter de schermen, met land- en tuinbouworganisaties uit andere belangrijke landbouwlanden. Dit alles om het GLB per 2021, zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de uitdagingen waar de Nederlandse boeren en tuinders voor komen te staan. 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.