Brusselse Landbouwborrel

Minister Schouten op Brusselse Landbouwborrel: “De juiste richting kiezen”

Een drukbezochte landbouwborrel op 19 november 2018 in Brussel. Minister Carola Schouten van LNV zag namelijk kans om een uurtje uit de Europese Landbouwraad te ontsnappen om met de Brusselse landbouw scène te spreken. De bijeenkomst werd deze keer georganiseerd door Europarlementariër Bas Belder (SGP). De andere drie (plaatsvervangende) leden van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement waren ook present: Jan Huitema (VVD), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Anja Hazekamp (PvdD). Aanwezig waren ook een groep LTO-leden uit het Vechtdal die hun kans grepen om vragen te stellen aan Carola Schouten.

Minister Schouten sprak vooral over haar landbouwvisie die inzet op kringlooplandbouw. Ze gaf aan dat ze het gevoel heeft dat de huidige landbouw tegen grenzen aan loopt. Er moet dus iets veranderen. Wat en hoe, daar is het zoeken nog naar. Schouten wil in ieder geval dat Nederland koploper blijft in de land- tuinbouw. Volgens haar is er een vrije brede aanvaarding van haar landbouwvisie in de Tweede Kamer. En: “het gaat om de richting”.

Natuurlijk kwam het mestbeleid ook aan de orde. Schouten zoekt naar vereenvoudiging en hoopt dat met kringlopen te bewerkstelligen. Als voorbeeld noemde ze het project ‘Kunstmestvrije Achterhoek’. Ze verwacht begin 2019 met voorstellen te komen. Maar: “Ik kan niet iedereen helpen”. Vanuit de zaal kwam de vraag waarom de kalverhouderij is vrijgesteld van het mestbeleid. Schouten vindt dat de kalversector niet groeit ten koste van de melkveehouderij. Ze wil voorkomen dat sectoren met elkaar gaan concurreren, vandaar dat ze schotten tussen sectoren handhaaft. Op een andere vraag antwoordde Schouten dat ze graag rust in de sector wil.

Er kwamen nog vele andere zaken voorbij, zoals verbindend verklaren van activiteiten van GLB-erkende interbranche organisaties (Schouten: “ik kijk serieus naar ieder voorstel”), toelating van gewasbeschermingsmiddelen (“vandaag in de Landbouwraad uitgebreid over gehad”), verhoging van het lage btw-tarief (“burgers krijgen dit geld terug via belastingverlaging”) en veredeling (“collega Stientje van Veldhover en ik komen binnenkort met een integrale visie”). Waarmee het tijd werd voor de werkelijke borrel en informeel napraten op deze zeer geslaagde bijeenkomst.


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.