Wojciechowski wil lokaal extensief kleinschalig en biologisch

EU landbouwcommissaris Wojciechowski is een fan van kleinschalig.

Als het aan de Poolse Commissaris voor landbouw Janusz Wojciechowski ligt, komt er een omslag in de Europese land- en tuinbouw. Op een webinar met Europese landbouw- en ketenorganisaties verklaarde hij een fan te zijn van korte ketens: “Er wordt te veel met voedsel gereden”. Hij sluit hoogproductieve exportlandbouw niet uit, maar wil alternatieven promoten. Vandaar zijn doel van 25% biologische beheerde landbouwgrond in 2030. Dit moet geregeld gaan worden via Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (het GLB). De lidstaten moeten in hun “nationale strategische plannen” voor het nieuwe GLB keuzes maken die helpen de doelen van de ‘Boer tot Bord’ en biodiversiteit te halen. Daarom zal de Europese Commissie voor eind 2020 aanbevelingen doen aan de lidstaten. Wojciechowski: “We hebben veel informatie over de lidstaten”. Hij noemt als doelen o.a. het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen, antibiotica en kunstmest. Bovendien wil hij kijken naar dierenwelzijn, met name diertransport. De Europese Commissaris sluit exportlandbouw en efficiënte productie niet uit, maar wil kleine en middelgrote producenten ondersteunen.

Jannes Maes van jonge boerenorganisatie CEJA gaf aan dat voor zijn achterban het grootste probleem toegang tot grond is. Extensief en biologisch boeren betekent meestal dat je meer land nodig hebt als de prijzen niet omhoog gaan, want je zit met vaste lasten. Wojciechowski noemde de mogelijkheden van de tweede pijler van het GLB maar gaf toe dat dit verder de competentie van de lidstaten is.

Een opvallende was voor de rekening van de Europese supermarkten bij monde van EuroCommerce: de organisatie steunt de ‘Boer tot Bord’ strategie volledig. Ze willen biologische producten ‘betaalbaar’ maken. Hoe, bleef in het midden. Hun vraag was wel wie de omschakeling naar biologische land- en tuinbouw door agrariërs financiert. Praktijkervaringen en studies tonen dat de opbrengsten in de biologische land- en tuinbouw vaak lager zijn dan gemiddeld. De Europese Commissie geeft op basis van studies aan dat het verschil gemiddeld 20% is, met een grote spreiding tussen regio’s en gewassen.

Alexander Anton van de Europese zuivelorganisatie EDA wilde weten of herkomstetikettering niet tegen de principes van de Europese interne markt werkt. Volgens Wojciechowski niet. Hij wil meer korte ketens, maar “de kwaliteit moet overal gelijk zijn”. 

Eerst komt het budget aan de beurt
Het nieuwe GLB hangt sterk af van hoeveel geld er beschikbaar komt. Er ligt een nieuw budgetvoorstel voor 2021-2027 met iets meer geld dan in het voorstel dat de Commissie rel="noopener noreferrer" deed in 2018. Zie hier voor meer informatie:

Maar de EU-lidstaten moeten het hierover nu eerst eens worden. Mogelijk dat dat in juli gebeurt, onder Duits voorzitterschap. Het nieuwe GLB kan dan definitief vorm krijgen; Nederland kan het Nationaal Strategisch Plan schrijven en indienen in Brussel voor goedkeuring. Het nieuwe GLB zou dan in 2023 kunnen beginnen. De discussies gaan voorlopig dus nog wel even door.


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.