|||

Internationale samenwerking

Boeren  en boerinnen werken wereldwijd aan voedselvoorziening. Daarbij is de landbouw zeer belangrijk voor de economische ontwikkeling van het platteland, bescherming van klimaat en milieu, watervoorziening en de positie van vrouwen.

De landbouworganisaties van Nederland hadden van oudsher al vaak samenwerkingsverbanden met boeren en boerinnen in de derde wereld. In 1998 werden deze activiteiten gebundeld door de oprichting van Agriterra. Dit is een professionele organisatie voor de ondersteuning van boeren en boerinnen en hun organisaties. Door betere lobby en afzet (via coöperaties) moeten hun economische en sociale positie duurzaam verbeterd worden. 

Lees verder

Klaas Johan Osinga

Klaas Johan Osinga

Contactpersoon Europe Direct, Internationale samenwerking, GLB en gecombineerde opgave

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.