Het geeft super veel energie boeren in Nepal stapje vooruit te helpen

LTO Nederland gaat van start met een Agripool Netwerk. Daarmee wil LTO Nederland het werk van Agriterra, een adviesorganisatie die zich inzet voor het professionaliseren van boeren en tuinders in ontwikkelingslanden, bij de leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB onder de aandacht brengen. De eerste bijeenkomst is georganiseerd door de LLTB en vindt dinsdag 18 april plaats in het Ondernemersplein in Roermond.

‘Het is belangrijk mensen met elkaar in contact te brengen, zodat ervaringen kunnen worden uitgewisseld en iedereen elkaar beter leert kennen’, vertelt Nicole Alberts, coördinator van het Agripool Netwerk. ‘We komen twee keer per jaar bij elkaar en behandelen telkens een inhoudelijk thema. Ook het NAJK wordt actief betrokken.'

LTO vindt het belangrijk dat coöperaties en landbouworganisaties in landen in ontwikkeling professionaliseren. ‘Door goede dienstverlening en door kennis te delen via het boer tot boer-principe dragen wij bij aan een beter toekomstperspectief', zegt Alberts. 'Samen met Agriterra geven we hier invulling aan.'

Nepal
Ilse Verhoijsen, vice voorzitter van het LAJK, is voor de derde keer naar Nepal afgereisd, om daar namens Agriterra boeren te helpen bij het ontwikkelen van hun bedrijf. Ze gaat onder meer naar Kathmandu en het district Bara.

Waarom nogmaals de reis naar een ontwikkelingsland?
‘Het geeft energie mensen vooruit te helpen met je eigen kennis en ervaring. Daarnaast leer je een land op een hele andere manier kennen, dan wanneer je er als toerist naar toe gaat. In bijna alle landen is de landbouw een ontzettend belangrijke basis van de economie. In Nepal wordt veel geproduceerd voor eigen consumptie. Producten die over zijn worden vervolgens verkocht.’

Wat houdt het missiewerk precies in?
Het delen van kennis en ervaringen maar ook het trainen van lokale boeren en bestuurders. Bij de komende missie ga ik samen met drie medewerkers van Agriterra onderzoeken of we een jongeren event kunnen opzetten, om zo meer jongeren te interesseren voor de landbouw en het bestuurswerk. De jeugd heeft de toekomst!’

Waarom is het werk in een ontwikkelingsland volgens jou zo belangrijk?
‘Ik vind vooral de manier waarop Agriterra momenteel missies uitvoert in minder ontwikkelde landen ontzettend goed. Ze komen met kennis en ervaringen en wordt er op hetzelfde niveau gesproken met de boeren. Door kleine aanpassingen, tips, het delen van kennis, voorbeelden en ervaringen kunnen de boeren stappen vooruitzetten.’

Nu kunnen de boeren daar iets van ons leren, maar wat leren wij van hun?
‘Ik mag nu voor Agriterra voor de derde keer op missie gaan. Tot nu toe is er geen betere zelfreflectie voor mij geweest. Persoonlijk heb ik er dus veel van geleerd. Daarnaast leer je waarderen wat je in Nederland hebt en wat hier de (on)mogelijkheden zijn.’ 

Waarom zouden andere agrarische ondernemers ook voor Agriterra moeten gaan werken?
‘Ik vind het ontzettend mooi een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen van boeren en coöperaties in minder ontwikkelde landen. Deze bijdrage is in de vorm van je eigen kennis en ervaringen. Tijdens het geven van een workshop of het bezoeken van boeren is iedereen heel benieuwd en willen ze alles over je weten. Het geeft super veel energie om de boeren een stapje vooruit te helpen.’ 

Aanmelden
Nicole Alberts geeft aan dat boeren zeer betrokken zijn en hun kennis graag willen overbrengen op collega’s in ontwikkelingslanden. 'Leden met interesse nodig ik dan ook van harte uit voor de eerste bijeenkomst op 18 april in Roermond. Alle leden zijn welkom; als ervaren agripooler, maar ook wanneer je geïnteresseerd bent en meer over het werk van Agriterra wil weten.' Klik hier om naar de website te gaan. U kunt zich hier ook aanmelden.

Klaas Johan Osinga
kjosinga@lto.nl

Bron: LLTB