Lobby voor de boerenzaak wereldwijd nodig

Landbouworganisaties en –coöperaties in de hele wereld lobbyen voor de boerenzaak. In veel gevallen kan Nederlandse ervaring hen daarbij helpen.

Daarom heeft Agriterra een methode ontwikkeld voor lobby en belangenbehartiging. Bij de trainingen van landbouworganisaties in Zuid-Amerika, Afrika en Azië worden vaak agripoolers ingezet. Dit zijn experts die vanuit hun eigen kennis en ervaring bijdragen aan de lobby-trainingen. Dit bleek uit een presentatie van Luc Groot van Agriterra op een netwerkbijeenkomst internationale samenwerking op 23 januari 2020. De bijeenkomst werd voor de vijfde maal georganiseerd door LTO Noord, ZLTO, LLTB, NAJK in samenwerking met Agriterra.

De 45 leden die zich hadden aangemeld werden op de BioBeurs in Zwolle verwelkomt door Willemien Koning, lid van de Adviesraad van Agriterra en zelf ook agripoolers. Hans Van den Heuvel, directeur LTO Nederland, sprak over de vaak lastige balans tussen scoren voor de eigen achterban en ondertussen in de boze buitenwereld ook resultaten boeken. “Het gaat om te vinden van meerderheden, en die vind je niet door alleen maar binnen eigen kring te zoeken”. Met andere woorden: steek dus niet je kop in het zand van het eigen gelijk. Identiteit (hoe je jezelf ziet) is niet hetzelfde als reputatie (hoe anderen je zien). Probeer om win-winsituaties te creëren. Ander punt is dat veel resultaat achter de schermen geboekt wordt, ver voordat voorstellen door een regering gepresenteerd worden. Lastig om over te communiceren. Alleen hetgeen uiteindelijk naar buiten komt, is zichtbaar voor de leden.

Luc Groot gaf aan dat lobby contextgebonden is: “We weten hoe coöperaties behoren te werken en we kunnen ze beoordelen op financiële resultaten en andere Key Performance Indicators (KPIs). Maar lobby is vaak context-gebonden, informeel en ingewikkeld. Regeringsvormen verschillen sterk. Het gaat vaak over intuïtie en cultuur."

De zaal ging gretig in op de presentaties, daartoe gestimuleerd door stellingen. Een vraag luidde of Nederlands advies wel wat toevoegt. Antwoord: niet altijd. Agriterra zet daarom ook steeds vaker lokale agripoolers in, die de cultuur en taal beter kennen. Maar Nederlandse experts blijven gewild. Zo is in de Filipijnen die expertise ingezet om de kwaliteit van varkensvoer te verbeteren.

De zaal was eenstemmig van mening dat Nederlandse land- en tuinbouwkennis gedeeld moet worden. In landen waar Agriterra actief is, groeit de bevolking snel en stijgt de vraag naar voedsel. Een andere vraag ging over Agriterra’s activiteiten in China. Luc Groot gaf aan dat er nog steeds grote inkomensverschillen zijn in China. Het huidige programma van vijf jaar loopt eind 2020 af maar er gaat gesproken worden over het vervolg.

Netwerk internationale samenwerking LTO/NAJK
De netwerkbijeenkomsten internationale samenwerking worden bij toerbeurt door LTO Noord, ZLTO en LLTB georganiseerd. De volgende editie zal georganiseerd worden door de ZLTO. Leden die hierover op de hoogte gehouden willen worden, kunnen een mailtje sturen naar kjosinga@lto.nl.

Klaas Johan Osinga