Land- en tuinbouw is economische activiteit

Voedsel kent een prijs. Land- en tuinbouw is een economische activiteit. Dat wordt wel eens vergeten.