Boeren moeten stem hebben in beleid

De Commissie vindt dat boeren en boerinnen, en hun organisaties en coöperaties, onontbeerlijk zijn voor duurzame economische en sociale ontwikkeling. Daarom moeten zij een stem hebben in het beleid en in projecten.