Groen onderwijs is een speerpunt voor LTO

LTO Nederland pleit voor meer samenwerking tussen scholen en meer transparantie over inhoud en kwaliteit van opleidingen en roept leden op intensiever samen te werken met het groen onderwijs.

De teruglopende leerlingenaantallen maken het onmogelijk voor de kleine sectoren op elke AOC opleidingen aan te bieden. Indien er weinig leerlingen zijn, lossen scholen dit op door opleidingen te combineren en te verbreden. Dit spoort niet altijd met de verwachtingen van leerlingen en bedrijven, die juist een vakgerichte opleiding wensen. Goed inzicht in de inhoud van de geboden opleiding en volledige transparantie zijn dringend nodig om teleurstellingen bij leerlingen en hun toekomstige werkgevers te voorkomen.

Daarbij is een actieve rol vanuit het bedrijfsleven onontbeerlijk. Om deze intensievere samenwerking met het bedrijfsleven waar te maken, worden zogenoemde beroepenveldcommissies gevormd. Door middel van vier regionale beroepenveldcommissies worden signalen over kwaliteit van het AOC onderwijs in de regio’s opgehaald en met het onderwijs besproken.